Παρθένος (23/8-22/9)

Επαγγελματικά: Το Τέσσερα των Δηναρίων

Το Τέσσερα των Δηναρίων

Το Τέσσερα των Δηναρίων  σαν μονή κάρτα δείχνει σταθερότητα στις παρούσες καταστάσεις. Δηλαδή: καριέρα, σχέσεις, τις επιλογές του τρόπου ζωής. Το Τέσσερα των Δηναρίων σας λέει ότι πρέπει να συνεχίσετε με αυτό το πνεύμα .

Το Τέσσερα των Δηναρίων  αναφέρετε σε προωθήσεις στη δουλειά, προόδους στη σταδιοδρομία, επιχειρηματικές ευκαιρίες και έκτακτες οικονομικές ανάγκες.

Αισθηματικά: Η Κρίση

Η Κρίση

Οι αναμνήσεις δεν θα  σας στοιχειώνουν πλέον, και θα είστε σε θέση να κατανοήσετε και την αξία του τι έχει συμβεί σε σας και τι σας έχει διδάξει η ζωή. Τώρα, είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε οποιεσδήποτε εκκρεμότητες στη ζωή σας, να ξεκαθαρίσετε τυχόν παρεξηγήσεις και να δείτε το μέλλον με αισιοδοξία.

Σε προσωπικό επίπεδο, η Κρίση υποδηλώνει την ελευθερία από εσωτερικές συγκρούσεις.. Καθίσταται έτσι σαφές ότι θαμμένα ταλέντα και δώρα προηγούμενων ενσαρκώσεων μπορεί να έρθουν μεταφέρονται από ένα άτομο σε αυτή τη ζωή.

Οικονομικά: Η Βασίλισσα των Ξιφών ανεστραμμένη

Η Βασίλισσα των Ξιφών ανεστραμμένη

Η Βασίλισσα των Ξιφών ανεστραμμένη δείχνει εμπόδια που πιθανόν τρίτα άτομα να σας δημιουργήσουν σήμερα.

Η Βασίλισσα των Ξιφών ανεστραμμένη  δείχνει ότι τα προβλήματα αυτά ενδέχεται να δημιουργηθούν στο χώρο εργασίας, μεταξύ συναδέλφων και πληροφοριών που μπορεί να παρερμηνευθούν.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως τις όποιες οδηγίες σας έχουν δοθεί.

Η Βασίλισσα των Ξιφών ανεστραμμένη  δείχνει σε  αισθηματικά θέματα ότι πρέπει να είστε ανοιχτοί και να ακούσετε τις απόψεις του συντρόφου σας.

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ