Ζυγός  (23/9-23/104

Κάρτα ημέρας : Τέσσερα των Ράβδων

Το Τέσσερα των Ράβδων

Η ειρήνη και η ασφάλεια ακολουθούνται μετά από το Τέσσερα των Ράβδων. Συνήθως στις μικρότερες πτυχές της ζωής σας. Μην αφήνετε τρίτα άτομα να υπονομεύουν τις χαρές σας που μπορούν να φέρουν απλές επιτυχίες: Πρόκειται για μια κάρτα θετικών αποτελεσμάτων  και νέου ξεκινήματος. Η παρουσία του Τέσσερα των Ράβδων είναι πολύ καλή εάν ξεκινάτε μια νέα σχέση  και είναι ιδιαίτερη καλή για όσους πρόκειται να μετακομίσουν.

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ