Υδροχόος (21/1-19/2)

Κάρτα ημέρας : Το Πέντε των Κυπέλλων ανεστραμμένο

Το Πέντε των Κυπέλλων ανεστραμμένο

δείχνει ότι μια δυσάρεστη κατάσταση πλησιάζει στο τέλος της. Τόσο οι σωματική σας κατάσταση, όσο και η ψυχολογική, θα αρχίσουν να πηγαίνουν πρός το καλύτερο.

Τέλος το Πέντε των Κυπέλλων ανεστραμμένο υποδηλώνει ότι ήρθε η για να συνδεθείτε με τον εαυτό σας σε πνευματικό επίπεδο.