Αιγόκερως  (22/12-20/1)

Κάρτα ημέρας :  Ο Κρεμασμένος

ΚRΕΜΑΣΜΕΝΟΣ
Ο Κρεμασμένος

Ο Κρεμασμένος  αντανακλά το γεγονός ότι πρέπει να  αναστείλετε τις όποιες δράσεις. Οι αποφάσεις ή ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν, θα πρέπει να αναβληθούν. Ακόμη και αν, κατά αυτήν την  χρονική στιγμή, υπάρχει μια αίσθηση του κατεπείγοντος. Στην πραγματικότητα, μπορεί να είναι πολύ καλύτερα αν μπορέσετε να μπλοκάρετε την οποιαδήποτε διαδικασία λήψης αποφάσεων και την ανάληψη δράσης , προκειμένου να δώσετε στον εαυτό σας περισσότερο χρόνο για  προβληματισμού σχετικά με τις όποιες καταστάσεις  και την εξέταση τους για το γενικότερο καλό. Αυτή είναι μια κάρτα της αναστολής και αναμονής, και υποδηλώνει  ότι αυτό μπορεί να είναι ακριβώς που χρειάζεται να κάνετε προκειμένου να εκμεταλλευτείτε τις  νέες δυνατότητες που θα προκύψουν.

 

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ