Αιγόκερως  (22/12-20/1)

Κάρτα ημέρας :  Η Kρίση

Η Kρίση

Η Kρίση υποδηλώνει μια ιστορία της μετάβασης, αλλά σε αντίθεση με τον Θάνατο ή τον Πύργο, δεν είναι ξαφνική αλλαγή. Ούτε γεννιέται από τύχη ή διαίσθηση. Πηγάζει από τη λογική. Συχνά σημαίνει σχέδια μακροπρόθεσμα δια μέσου της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Σε σχέση με το μέλλον, η  Kρίση μπορεί επίσης να μιλήσει για τη φύση της αλλαγής. Εάν υπάρχει μια επιλογή που πρέπει να γίνει, πρέπει να αφήσουμε το μυαλό μας να μας καθοδηγήσει σε αυτήν την απόφαση. Η λογική, σε αυτή την περίπτωση, είναι ένας καλύτερος οδηγός από τη διαίσθηση. Να είστε προετοιμασμένοι να πάρετε μια σημαντική απόφαση στη ζωή σας. Πιθανόν αυτή θα είναι που θα διαμορφώσει το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σας.