Δίδυμοι (21/5-26)

Κάρτα ημέρας : Το Οκτώ των Ράβδων 

OKTO RABDON
Το Οκτώ των Ράβδων

Το Οκτώ των Ράβδων δείχνει ότι οι αγώνες της προηγούμενης κάρτας Επτά των Ράβδων έχουν  βοήθησει στο να ξεκαθαριστούν πράγματα και καταστάσεις.  Έχετε την ελευθερία και τον χώρο για να κινηθείτε προς τα εμπρός σύμφωνα με τα σχέδια και τις δραστηριότητες σας.

Το Οκτώ των Ράβδων περιέχει ένα υψηλό ποσοστό ενέργειας που σας βοηθάει έτσι ώστε να  προωθήσετε  και να επιτύχετε τους στόχους σας με πολύ πιο ταχύτερους ρυθμούς από ποτέ. Μπορεί να βρεθείτε πολύ απασχολημένοι αυτήν την περίοδο αλλά  γεμάτοι ενθουσιασμό με αυτό που κάνετε.

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ