Δίδυμοι (21/5-26)

Κάρτα ημέρας : Το Δέκα των Δηναρίων 

Το Δέκα των Δηναρίων

Το Δέκα των Δηναρίων  υποδηλώνει την οικονομική σας ασφάλεια και τη συναισθηματική σας ευεξία. Τα 2 αυτά στοιχεία υποδεικνύονται πιο  θετικά από κάθε άλλη φορά με την παρουσία αυτής της κάρτας . Αυτό το πετύχατε μόνο με το δικό σας τρόπο. Αυτές οι θετικές πτυχές είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες με τις στενές σχέσεις σας. με τους φίλους και την οικογένειά σας. Το Δέκα των Δηναρίων  υποδηλώνει  επίσης και κληρονομιά.