Δίδυμοι (21/5-26)

Κάρτα ημέρας : Το Δύο των Ράβδων ανεστραμμένο

Το Δύο των Ράβδων ανεστραμμένο

Το Δύο των Ράβδων ανεστραμμένο φανερώνει την ανάγκη να δημιουργηθούν μακροπρόθεσμοι στόχοι. Ξεκινήστε τη διαδικασία καθορισμού των στόχων σας. Προσδιορίστε τι είναι σημαντικό για εσάς. Συνεχίστε σχεδιάζοντας με τον τρόπο τον οποίο σκοπεύετε να επιτύχετε αυτούς τους στόχους. 

Το Δύο των Ράβδων ανεστραμμένο δείχνει ότι έχετε αγνοήσει σημαντικές λεπτομέριες που σχετίζονται με το σχεδιασμό των όσων κάνατε. Η έλλειψη σωστού σχεδιασμού μπορεί να είναι ο λόγος της πτώσης σας. 

Άλλες ερμηνείες μπορεί να περιλαμβάνουν είτε την υπερβολική αυτοπεποίθηση είτε την έλλειψη υπομονής. Και τα δύο είναι πιθανόν να φέρουν αταξία στο δρόμο σας.

 

 

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ