Δίδυμοι (21/5-26)

Κάρτα ημέρας : Ο Θάνατος

Ο Θάνατος

Αυτή η κάρτα υποδηλώνει  σίγουρα μια εποχή βαθιάς μεταμόρφωσης.  Καταστάσεις, πράγματα και  άνθρωποι που τους  έχετε συνηθίσει να μην είναι πλέον διαθέσιμοι  για εσάς με  τον ίδιο τρόπο όπως ήταν κάποτε.Όσο λιγότερη είναι η αντίσταση σας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου,  τόσο πιο ανώδυνα   θα είναι τα πράγματα για  σας. Συχνά  χρειάζετε  να “αφήσετε”  ένα είδος αυτο-περιοριστικής πεποίθησης ή στάσης. Απλά μερικές φορές  δεν μπορούμε να δούμε πώς οι στάσεις μας, μας πληγώνουν είτε εμάς είτε αυτούς που μας περιβάλλουν, και αν αυτό είναι αλήθεια, τότε αυτή η χρονική περίοδος είναι μια  περίοδος  αφύπνισης.

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ