Δίδυμοι (21/5-26)

Κάρτα ημέρας : Ο Ιεροφάντης

Ο Ιεροφάντης ανεστραμμένος

Ο Ιεροφάντης σε μια ανάγνωση σας λέει να αγκαλιάσετε το συμβατικό, γιατί υποδηλώνει ότι έχετε μια συγκεκριμένη επιθυμία να ακολουθήσετε πραγματικά μια διαδικασία που έχει εδραιωθεί. Υποδεικνύει επίσης ότι θέλετε να παραμείνετε εντός συγκεκριμένων συμβατικών ορίων αυτού που θα μπορούσε να θεωρηθεί ορθόδοξη προσέγγιση. Έτσι, αντί να είστε καινοτόμοι, θα προσαρμόζεστε σε ορισμένες πεποιθήσεις και συστήματα που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ και υπάρχουν.

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ