Δίδυμοι (21/5-26)

Κάρτα ημέρας : Ο Ιεροφάντης 

Ierofantis
Ο Ιεροφάντης

Ο Ιεροφάντης στα αισθηματικά μπορεί να υποδηλώνει ότι ίσως ενεργείτε με εντελώς συμβατικό τρόπο μέσα στην σχέση με αποτέλεσμα αυτή να έχει γίνει ρουτίνα! Μάλιστα στην θέση του<<Τώρα>>δείχνει ότι έχετε προσκολληθεί σε παλιές συνήθειες σε τέτοιο σημείο και τέτοιο βαθμό που τις έχετε κάνει τρόπο ζωής. Είναι πολύ πιθανό στο άμεσο μέλλον να συναντήσετε έναν καθοδηγητή τον οποίο θα πρέπει να εμπιστευτείτε. Ίσως ορισμένοι από εσάς να ξεκινήσετε μια σχέση με κάποιο άτομο που ήδη γνωρίζετε και υπάρχει αμοιβαία συμπάθεια.

Σε επαγγελματικό επίπεδο η κάρτα  του Ιεροφάντη αναφέρεται σε συνδικάτα ή συλλόγους.

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ