Δίδυμοι (21/5-26)

Κάρτα ημέρας : Το Δύο των Κυπέλλων 

Το Δύο των Κυπέλλων

Το Δύο των Κυπέλλων αποτελεί ένδειξη μιας εταιρικής σχέσης που βασίζεται στην ένωση. Eίναι μια ισχυρή σύνδεση για μια ισορροπημένη και ισότιμη εταιρική σχέση. Η ανταλλαγή των κυπέλλων υποδηλώνει ότι τα συναισθήματα κάθε συμβαλλόμενου μέρους είναι αλληλένδετα με τα άλλα τα συναισθήματα του κάθε συμμετέχοντος. Έχουν βαθιές επιπτώσεις ο ένας στον άλλον. Εδώ αναφέρεται, η χαρά των δύο να γίνει ένα.