Δίδυμοι (21/5-26)

Κάρτα ημέρας : Ο Διάβολος

Ο  Διάβολος

Ο Διάβολος υποδηλώνει πάντα την παγίδευσης. Σημαίνει μια κατάσταση από την οποία δεν υπάρχει διαφυγή. Ένας δρόμος που να οδηγεί σε έναν άλλο. Ο Διάβολος θα μπορούσε να θεωρηθεί προειδοποίηση. Μπορεί να σας επιτρέψει να αποφύγετε την παγίδα, ή και όχι. Τι είδους παγίδα και πώς μπορείτε να την αποφύγετε εξαρτάται από τις καταστάσεις που περιβάλλουν την ζωή σας σήμερα . Αυτή η κάρτα δεν προδικάζει τη μοίρα. Μόνο την ανάγκη σύνεσης.