Δίδυμοι (21/5-26)

Κάρτα ημέρας : Ο Θάνατος

Ο Θάνατος

Ο Θάνατος είναι σημάδι αλλαγής στη ζωή σας. Αυτή η αλλαγή μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε πτυχή . Αλλά σίγουρα θα είναι μόνιμη, σημαντική και απόλυτη. Ο Θάνατος υποδηλώνει πλήρη απομόνωση μεταξύ του παρελθόντος και του μέλλοντος . Παρά την αίσθηση της απώλειας που συνοδεύει ο Θάνατος, συμπληρώνει έναν σημαντικό και φυσικό ρόλο στη ζωή και τελικά οδηγεί στην αποδοχή. Είναι ένα απαραίτητο κομμάτι της κίνησης προς τα εμπρός, και θα βρείτε τις αλλαγές ευκολότερες εάν τις αγκαλιάσετε, αντί να τους πολεμήσετε. Αναμένετε το τέλος μιας στενής φιλίας, δουλειάς, γάμου ή ακόμα και μιας ζωής, αλλά μην εστιάζετε πολύ στα αρνητικά.