Δίδυμοι (21/5-26)

Κάρτα ημέρας : Το Έξι των Ξιφών 

Το Έξι των Ξιφών

Το Έξι των Ξιφών μπορεί να σας βάλει σε τροχιά για να αφήσετε τα τρέχοντα σας προβλήματα πίσω. Να οδηγηθείτε σε καλύτερους χρόνους μπροστά. Είναι σημαντικό να αντιμετωπίζετε τα προβλήματά σας από πνευματική άποψη, σκεπτόμενοι μέσα από αυτά. Υπάρχουν ακόμη προβλήματα για σας, αλλά τα χειρότερα έχουν περάσει.