Ζυγός  (23/9-23/10)

Κάρτα ημέρας : Ο Κόσμος 

o kosmos
Ο Κόσμος

Η κάρτα ταρω ο Κόσμος αντιπροσωπεύει μια περίοδος όπου μπορείτε να δείτε την όλη διαδικασία ή το σύστημα “για το τι είναι”. Να καταλάβετε τη θέση σας μέσα σε αυτό το σύστημα.

Ο Κόσμος  είναι για μια βαθύτερη κατανόηση του ρόλου σας και του αντίκτυπου σας, μέσα σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον (κυρίως πολιτικό) όπου μπορεί πραγματικά να «χωρέσετε».

Ο Κόσμος μπορεί επίσης να υποδεικνύει στο τώρα μια ισχυρή αίσθηση της ενότητας και της σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Θα συμμετέχετε περισσότερο σε μια κοινότητα ή στα ενδιαφέροντά σας. Έχετε μια ισχυρή επιθυμία να συμβάλετε στην όποια μορφής ανταπόδοση, ή να χρησιμοποιήσετε ένα ειδικό σας ταλέντο για να βοηθήσετε τον κόσμο να γίνει καλύτερος.
Μπορεί τώρα να είστε κάτοχοι γνώσεων και εμπειριών και είστε έτοιμοι να τις μοιραστείτε με άλλους.

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ