Ζυγός  (23/9-23/10)

Κάρτα ημέρας : Ο Κρεμασμένος

Ο Κρεμασμένος ανεστραμμένος

Η κάρτα του Κρεμασμένου υποδηλώνει ότι η θέση του είναι μια θυσία. Μια θυσία που έπρεπε να την κάνει για να προχωρήσει προς τα εμπρός. Είτε σαν μετάνοια για παλιά ατοπήματα, είτε ως ένας  απολογισμός ζωής. Η ανεστραμμένη θέση του μπορεί επίσης να συμβολίζει την αίσθηση εκείνων που περπατούν σε ένα πνευματικό μονοπάτι, επειδή βλέπουν τον κόσμο διαφορετικά. Εκείνων που δεν καταλαβαίνουν την ανάγκη να θυσιάσουν, Αυτή είναι μια φυσική πορεία δράσης για σας καθώς περπατάτε μόνοι σας.