Ζυγός  (23/9-23/10)

Κάρτα ημέρας : Ο Ερημίτης

Ο Ερημίτης

Η κάρτα του Ερημίτη υποδηλώνει σήμερα ότι ορισμένοι αποφασίζετε να κλειστείτε στον εαυτό σας , για να κάνετε έναν απολογισμό ζωής. Για να δείτε τι έχετε μέχρι σήμερα προσφέρει εσείς στους άλλους και τι οι άλλοι σε εσάς.

Πολλοί από εσάς θα απογοητευτείτε. Αρκετοί θα αναγκαστείτε να αλλάξετε στρατηγική ή τρόπο σκέψης  π.χ. να μην εξωτερικεύετε τις σκέψεις σας σε τρίτους.