Ιχθύες  (20/2-20/3)

Κάρτα ημέρας : O Ιεροφάντης

Ierofantis
Ο Ιεροφάντης

Ο Ιεροφάντης αντιπροσωπεύει την συνείδηση ​​μιας ομάδας, τη θρησκεία και το σύστημα των πεποιθήσεών της. Ο Ιεροφάντης υποδηλώνει επίσης την τελετή, τις παραδόσεις, την καλοσύνη, τη φιλανθρωπία και την πνευματική συμβουλευτική.

Ο Ιεροφάντης βοηθάει τον κόσμο να προσαρμόζεται πνευματικά δίνοντας στους ανθρώπους κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές

Ο Ιεροφάντης μπορεί να εκπροσωπεί έναν οργανισμό που είναι πολύ καθορισμένος στις αξίες του. Ο Ιεροφάντης σημαίνει επίσης καθοδήγηση και συμβουλευτική. Σας υπενθυμίζει να αναζητήσετε γνώση και να βρείτε την ιδιαίτερη θέση σας σε αυτόν τον κόσμο.

Ο Ιεροφάντης σάς βοηθά να βρείτε το μονοπάτι σας αναζητώντας τι τροφοδοτεί την ψυχή σας.

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ