Ιχθύες  (20/2-20/3)

Κάρτα ημέρας : Το Οκτώ των Κυπέλλων ανεστραμμένο

8 kypellon anestrameno
Το Οκτώ των Κυπέλλων ανεστραμμένο

Το Οκτώ των Κυπέλλων ανεστραμμένο αντιπροσωπεύει μια κατάσταση που τελικά δεν λειτουργεί για σας. Ακόμα υπάρχουν ορισμένα θεμελιώδη ζητήματα που δεν έχουν επιλυθεί. Αναγνωρίστε ότι δεν έχει σημασία το πόσο σκληρά θα προσπαθήσετε γιατί πρέπει τελικά να επιλυθούν.

Το Οκτώ των Κυπέλλων ανεστραμμένο μπορεί να αντανακλά απελπιστικές , άσκοπες κινήσεις καθώς παρασύρεστε από το ένα μέρος στο άλλο σαν κάποιος που δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του ή να περιορίζεται με κάποια ρύθμιση που δεν του ταιριάζει ή δεν του  είναι αρκετή.

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ