Ιχθύες  (20/2-20/3)

Κάρτα ημέρας : Το Πέντε των Δηναρίων 

PENTE TVN DHNARION
Πέντε των Δηναρίων

Το Πέντε των Δηναρίων συχνά θεωρείται κακός οιωνός . Εξαρτάται όμως  ποιά είναι η θέση της. Εάν η κάρτα αυτή πέσει στο παρελθόν δείχνει ότι μία απελπιστική κατάσταση της ζωής σας ανήκει στο παρελθόν .

Το Πέντε των Δηναρίων στο παρόν υποδηλώνει ότι κάποια ευκαιρία που παρουσιάζεται σαν σημαντική μπροστά σας δεν είναι αυτό πού νομίζετε.

Πολλές φορές το Πέντε των Δηναρίων υποδηλώνει ότι στην ζωή σας μπορεί να υπάρχει κάποιος τρυφερός άνθρωπος που με την στάση του δείχνει ότι θα ήθελε να ήσασταν μαζί. Εσείς όμως τον αγνοείται γιατί δίνετε προτεραιότητα στα οικονομικά.

Το Πέντε των Δηναρίων σας προτρέπει να έχετε πίστη και να δείτε κάτι στην ζωή σας που είναι ακριβώς μπροστά σας!

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ