Ιχθύες  (20/2-20/3)

Κάρτα ημέρας : Ο Ιεροφάντης ανεστραμμένος

Ο Ιεροφάντης ανεστραμμένος

 

Ο Ιεροφάντης ανεστραμμένος υποδηλώνει ότι αισθάνεστε περιορισμένοι  από τη δομή και τους κανόνες. Ως εκ τούτου, έχετε χάσει μια μεγάλη ευελιξία και τον έλεγχο της ζωή σας. Έχετε μια ισχυρή επιθυμία να  εναντιωθείτε και να απελευθερωθείτε από τους όποιους συμβατικούς όρους και κανόνες. Αντιμετωπίζετε τον πειρασμό για να λειτουργήσετε με  ανορθόδοξους τρόπους και να κάνετε κάτι που δεν είναι του χαρακτήρα σας ή είναι πέρα από τις κοινωνικές δομές.

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ