Ιχθύες  (20/2-20/3)

Κάρτα ημέρας : Ο Μάγος ανεστραμμένος

O MAGOAS ANESTRRAMMENOS
Ο Μάγος ανεστραμμένος

Ο Μάγος ανεστραμμένος έχει περιορισμένη αίσθηση ευγνωμοσύνης.

Ο Μάγος ανεστραμμένος υποδηλώνει ότι σήμερα πολλοί από εσάς διακατέχεστε από σκέψεις που σας γεμίζουν αμφιβολία. Είσαστε μία του ύψους και μία του βάθους.

Ο Μάγος ανεστραμμένος σας λέει να κρατήσετε σήμερα μια αμυντική συμπεριφορά. Θα υπάρξουν τρίτα άτομα που θα θελήσουν να σας χειραγωγήσουν ή να μεταφέρουν ψευδείς πληροφορίες προς εσάς.

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ