Ιχθύες  (20/2-20/3)

Κάρτα ημέρας : Ο Βασιλιάς των Κυπέλλων

Ο Βασιλιάς των Κυπέλλων

Ο Βασιλιάς των Κυπέλλων είναι μία από τις πιο σημαντικές κάρτες όσον αφορά τη φυλή των Κυπέλλων. Αντιπροσωπεύει τη δημιουργικότητα, το συναίσθημα και το ασυνείδητο. Ο Βασιλιάς των Κυπέλλων δείχνει την ικανότητα να συγκρατεί τα συναισθήματα κάποιου και να είναι πλήρως υπεύθυνος για τα συναισθήματα και τις παρορμήσεις σας. Επομένως, ο Βασιλιάς των Κυπέλλων αντιπροσωπεύει μια ισορροπία μεταξύ της διάνοιας και των συναισθημάτων. Δείχνει ότι υπάρχει μια ισχυρή σχέση μεταξύ κατανόησης και συναισθήματος

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ