Ιχθύες  (20/2-20/3)

Κάρτα ημέρας : Ο Ιεροφάντης ανεστραμμένος

Ο Ιεροφάντης ανεστραμμένος

Ο Ιεροφάντης ανεστραμμένος μπορεί να υποδηλώνει κοινωνικές  ομάδες πίεσης. Είστε αναγκασμένοι  να συμμορφωθείτε με κάποιες καταστάσεις  αλλά δεν συμφωνείτε  με τα θεμελιώδη συστήματα πεποιθήσεων.

Ο Ιεροφάντης που εμφανίζεται αναστρέψιμος σε μια ανάγνωση μπορεί να δείχνει ότι μερικές νέες και αναζωογονητικές δονήσεις βρίσκονται στο δρόμο προς τη ζωή σας. Αυτό θα σας οδηγήσει σε ορισμένες θετικές ευκαιρίες για να αναλάβετε, αν το επιλέξετε.

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ