Καρκίνος (22/6-22/7)

Κάρτα ημέρας : Πέντε των Δηναρίων

Το Πέντε των Δηναρίων

Σε έναν κόσμο που εξισώνει την επιτυχία με την οικονομική ασφάλεια, η απώλεια του Πέντε των Δηναρίων είναι ένα πλήγμα για την αυτοεκτίμηση του ατόμου. Το θέμα της φτώχειας δεν είναι η πραγματική ένδεια που εμφανίζεται στο Πέντε των Δηναρίων. Υπάρχει μια πνευματική ζημία που συχνά προηγείται ή συνοδεύει την απώλεια του υλικού πλούτου.
Αλλά δεδομένου ότι το εξωτερικά προβλήματα, συχνά, πρέπει να επιλυθούν πριν από τίς εσωτερικές συγκρούσεις, πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας ότι αυτή η κάρτα δείχνει τα πολλά πρόσωπα του υλικού κόσμου. Την ατυχία και την έλλειψη η απώλεια πόρων, τη γενική φτώχεια, την αρρώστια, την ανεργία, την μοναξιά. Η κάρτα αυτή σας λέει επίσης ότι πολλά από αυτά προκαλούνται από τα συναισθήματά σας. Η απληστία θα οδηγήσει σε απώλεια, το άγχος θα οδηγήσει σε λάθη, η κτητικότητα θα οδηγήσει σε μοναξιά.

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ