Καρκίνος (22/6-22/7)

Κάρτα ημέρας : Οκτώ Δηναρίων ανεστραμμένο

okto ton dinarion anestrameno
Το Οκτώ των Δηναρίων ανεστραμμένο

Το Οκτώ των Δηναρίων ανεστραμμένο σας ζητά να μην χάνετε το ενδιαφέρον σας ή τη συμμετοχή σας σε άλλους τομείς της ζωής σας. 

Το Οκτώ των Δηναρίων ανεστραμμένο προλέγει ένα πρόβλημα με τους μακροπρόθεσμους στόχους και απογοήτευση λόγω κάποιων αναβολών στο τώρα! 

Το Οκτώ των Δηναρίων ανεστραμμένο υποδηλώνει ότι υπάρχουν λάθη που γίνονται και μπορεί να υπάρχουν κάποιες κακοτεχνίες ή μία κακή προετοιμασία.

Το Οκτώ των Δηναρίων ανεστραμμένο  σας λέει να μην επισπεύδετε τις εργασίες σας σε βάρος της ποιότητας. Το τελευταίο θα αποβεί εις βάρος σας σε πολλά επίπεδα.

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ