Καρκίνος (22/6-22/7)

Κάρτα ημέρας : Η Δικαιοσύνη 

Η Δικαιοσύνη

Η Δικαιοσύνη υποδηλώνει ότι οι αποφάσεις που θα πάρετε τώρα θα έχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις σε όλα τα πράγματα. Τόσο για τον εαυτό σας όσο και για τους άλλους. Έρχεται πάντα μια στιγμή όπου όλοι και όλα κρίνονται. Η κάρτα της Δικαιοσύνης σήμερα σηματοδοτεί ότι η κρίση θα γίνει δίκαια και αναλόγως. Οι αποφάσεις που πάρθηκαν κατά το παρελθόν θα σταθμιστούν προσεκτικά και με δίκαιο τρόπο. Τα συναισθήματά σας γύρω από αυτή την κάρτα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την κατάστασή σας.