Καρκίνος (22/6-22/7)

Κάρτα ημέρας : Ο Βασιλιάς των Δηναρίων

O VASILIAS TON DINARION
Ο Βασιλιάς των Δηναρίων

Ο Βασιλιάς των Δηναρίων μπορεί να παραπέμπει σε άλλους ανθρώπους στη ζωή σας ,που μπορούν να σας βοηθήσουν. Μπορείτε να περιμένετε από αυτό το άτομο εκτίμηση της νοημοσύνης. Εάν αντιπροσωπεύει ένα συμβάν, μπορεί να είναι κάποιο απροσδόκητο οικονομικό γεγονός ή προαγωγή.

Ο Βασιλιάς των Δηναρίων είναι ένας εξαιρετικός οιωνός σε σχέση με την αγάπη. Δεν προσποιείτε ότι είναι κάποιος που δεν είναι. Η κάρτα αυτή επίσης υποδηλώνει  ότι αν βρίσκεστε σε μια σχέση που περνάει κάποια προβλήματα σύντομα θα ξεπεραστούν και θα έρθετε σε μια πιο άνετη θέση.

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ