Καρκίνος (22/6-22/7)

Κάρτα ημέρας : Το Δύο των Ράβδων ανεστραμμένο

Το Δύο των Ράβδων ανεστραμμένο

Σε γενικές γραμμές το Δύο των Ράβδων ανεστραμμένο σας υπενθυμίζει να βάλετε τα  συναισθήματα σας σε μια νέα προοπτική. Μερικές φορές αυτό που νιώθετέ δεν είναι η συνολική πραγματικότητα της κατάστασης. Παρόλα αυτά, μερικές φορές θα πρέπει να κάνετε αλλαγές και να δοκιμάσετε νέα πράγματα στη ζωή. Ζυγίστε προσεκτικά τις όποιες ισορροπίες ιδιαίτερα αν πρόκειται  να αναλάβετε κάποια ρίσκα και κάνοντας μεγάλες αλλαγές στη ζωή σας.

Το Δύο των Ράβδων ανεστραμμένο υποδηλώνει ότι θα πρέπει να αρχίσετε να οργανώνετε τους μακροπρόθεσμους στόχους σας και να ιεραρχείτε σωστά το τι είναι σημαντικό για εσάς και τι όχι. Τι είναι αυτό που πραγματικά θέλετε να επιτύχετε.

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ