Καρκίνος (22/6-22/7)

Κάρτα ημέρας : Το Τέσσερα των Δηναρίων

Το Τέσσερα των Δηναρίων

Το Τέσσερα των Δηναρίων υποδηλώνει κάποιο δώρο ή κληρονομιά. Μπορεί ακόμα κάποιο σημαντικό κέρδος από την δική σας επιχειρηματική διάνοια. Το Τέσσερα των Δηναρίων είναι ένα μήνυμα του ότι βρίσκεστε σε ένα μονοπάτι που οδηγεί στην οικονομική και υλική ασφάλεια. Αυτό θα είναι πιθανώς ένα ευχάριστο κεφάλαιο της ζωής σας, όπου οι συναισθηματικές και πνευματικές σας ανάγκες θα ικανοποιούνται.