Καρκίνος (22/6-22/7)

Κάρτα ημέρας : Ο Μάγος 

Ο Μάγος

Ο Μάγος συσχετίζεται γενικά με έξυπνους ανθρώπους και επικοινωνιακούς. Η παρουσία του Μάγου σήμερα στο ζώδιο σας σαν κάρτα ημέρας υποδηλώνει ένα επίπεδο αυτοπεποίθησης. Αυτό θα  σας επιτρέψει να μετατρέψετε ιδέες σε δράση. Είναι μια πρακτική κάρτα. Οι ανακαλύψεις που έρχονται, θα εφαρμοστούν καλύτερα στις πραγματιστικές και φυσικές πτυχές της ζωής σας. Εν συνεχεία στην εφήμερη ή θεωρητική. Η επιτυχία σας σε επερχόμενες επιχειρήσεις στην πολιτική ή την επιχείρηση θα εξαρτηθεί πιθανώς από τη δική σας δύναμη θέλησης και αποφασιστικότητας.