Κριός   (21/3-20/4)

Κάρτα ημέρας : O Iεροφάντης ανεστραμμένος

o ierophantis anestramennos
Ο Ιεροφάντης ανεστραμμένος

Ο Ιεροφάντης ανεστραμμένος υποδεικνύει ότι οι συμβουλές που σας δίνονται μπορεί να μην είναι αξιόπιστες. Μπορεί να είναι τέτοια η φύση του προβλήματος ώστε οι συμβουλές να είναι ακατάλληλες.

Ο Ιεροφάντης ανεστραμμένος, ίσως σας προειδοποιεί να μην συμμετάσχετε σε κανένα κουτσομπολιό ή φήμη που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως συκοφαντική , και αυτό μελλοντικά θα αποβεί εις βάρος σας.

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ