Κριός   (21/3-20/4)

Κάρτα ημέρας : O Βαλές των Δηναρίων 

O Βαλές των Δηναρίων

Όταν συναντάμε τo Βαλέ των Δηναρίων βλέπουμε αμέσως την  φιλοδοξία και την επικέντρωση σε ένα στόχο σε μια ιδέα. Πολλοί από εσάς κατευθύνονται πρός αυτή. Η επιμέλεια, η φιλοδοξία και η αφοσίωσή σας, σας αναγκάζουν να κάνετε γρήγορα σχέδια για το μέλλον.O Βαλές των Δηναρίων μπορεί να είναι φορέας ειδήσεων που συνδέεται με όλα τα επίγεια και υλικά πράγματα.