Κριός   (21/3-20/4)

Κάρτα ημέρας : To Τρία των  Κυπέλλων ανεστραμμένο

3cypella anestrammena
Το Τρία των Κυπέλλων ανεστραμμένο

To Τρία των  Κυπέλλων ανεστραμμένο φαίνεται να σας επηρεάζει σήμερα σε οικονομικά θέματα. Θέματα που μπορεί να σημαίνουν την αρχή μιας οικονομικής δυσπραγίας. Μπορεί να μην υπάρχει ρευστότητα σε οικονομικές συνεργασίες ή ακόμα και να προκύψει κάποια παγιοποίηση σε επιχειρηματικές συνεργασίες.

Το Τρία των Κυπέλλων ανεστραμμένο μπορεί να σας υποδεικνύει να εξετάσετε άλλες επιλογές καθώς καταστάσεις ή συμφέροντα του παρελθόντος δεν είναι πλέον σε ισχύ!

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ