Κριός   (21/3-20/4)

Κάρτα ημέρας : Δέκα των Κυπέλλων ανεστραμμένο

ΔΕΚΑ ΤΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΝ ΑΝΕΣΤΡΑΜΕΝΟ
Το Δέκα των Κυπέλλων ανεστραμμένο

Το Δέκα των Κυπέλλων ανεστραμμένο υποδηλώνει συγκρούσεις μέσα στο σπίτι. Ζείτε μέσα σε μια περιοριστική ατμόσφαιρα και γεμάτη αρνητικότητα. Κάποιοι από εσάς έχετε φθάσει στα όρια της αντοχής σας.

Το Δέκα των Κυπέλλων ανεστραμμένο φανερώνει επίσης αντικοινωνική συμπεριφορά. Απογοήτευση και ξεπεσμό από κοινωνική θέση.

Το Δέκα των Κυπέλλων ανεστραμμένο σας λέει να περάσετε  λίγο χρόνο για προσωπική και εσωτερική εργασία έτσι ώστε να  εντοπίσετε τις συναισθηματικές σας ανάγκες.

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ