Κριός   (21/3-20/4)

Κάρτα ημέρας : Εννέα των Δηναρίων

9 tvn dinarion
Το Εννέα των Δηναρίων

Ο κύριος στόχος του Εννέα των Δηναρίων βρίσκεται στο υλικό επίπεδο. Δείχνει μια σταθερή οικονομική βάση, διαβεβαιώνει την ασφάλεια και την άνεση. Αυτό είναι το φυσικό τέλος της επιλογής του επτά των δηναρίων και τη σκληρή δουλειά του Οκτώ. Μερικές φορές θα έρθει απροσδόκητα π.χ. κληρονομιά, αλλά στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, θα πρέπει να παλέψετε για να το κερδίσετε . Αυτή πάλη θα σας παρέχει την απαραίτητη ευθύνη για να διαχειριστείτε τον πλούτο σας, και την εμπειρία για να αποφασίσετε τι να κάνετε με το τώρα. Ένας ορισμένος βαθμός αυτοπειθαρχίας υπονοείται από το Εννέα, και με αυτή την αυτοπειθαρχία, έρχεται η βεβαιότητα ότι ο πλούτος σας δεν θα σπαταληθεί ή θα υποτιμηθεί.

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ