Λέων (23/7-22/8)

Κάρτα ημέρας : To Εννέα των Ξιφών ανεστραμμένο 

ENNIA ΧΙΦΟΝ ANESTRAMMENO
Εννέα των Ξιφών ανεστραμμένο

To Εννέα των Ξιφών ανεστραμμένο  υποδηλώνει ότι τα προβλήματα των τελευταίων ημερών σας έχουν υπερφαλαγγίσει καθώς τα οικονομικά σας και τα επαγγελματικά σας έχουν αρχίσει να παίρνουν την κάτω βόλτα. Θα πρέπει να μιλήσετε με όλους τους εμπλεκόμενους στην επιχείρησή σας! Τον διευθυντή της τράπεζας, λογιστές, επενδυτές κ.λπ. και να τους αφήσετε να γνωρίζουν πόσο άσχημα είναι τα πράγματα. Μπορεί να έχουν αυτοί  λύσεις ή τουλάχιστον επιλογές που εσείς  μπορεί να μην γνωρίζετε . Μην πάρετε όλο αυτό το βάρος για τον εαυτό σας.

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ