Ημερήσια πρόβλεψη Λέοντα  11/1

Λέων (23/7-22/8)

Κάρτα ημέρας : Ο Βασιλιάς των Δηναρίων

O VASILIAS TON DINARION
Ο Βασιλιάς των Δηναρίων

Ο Βασιλιάς των Δηναρίων υποδηλώνει μια μορφή εξουσίας με ηγετικές ικανότητες. Συχνά αναφέρεται σε έναν αποφασιστικό και γεμάτο θάρρος άνδρα, ενώ αν αναφέρετε στο πρόσωπο σας, υποδηλώνει ότι αυτή είναι η στάση που θα πρέπει να κρατήσετε σήμερα.

Ο Βασιλιάς των Δηναρίων αναφέρεται στην οικονομική ασφάλεια, στην επέκταση, την εξέλιξη και στους επιτυχημένους οικονομικούς ελιγμούς.

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ