Λέων (23/7-22/8)

Κάρτα ημέρας : Δύο των Ξιφών ανεστραμμένο

DYO TVN XIFON ANESTRAMMENO
Το Δύο των Ξιφών ανεστραμμένο

Το Δύο των Ξιφών ανεστραμμένο σας λέει να δείξετε σήμερα μεγάλη προσοχή . Αυτό για δύο λόγους. Πρώτον γιατί αρκετοί από εσάς παρουσιάζεστε σήμερα τρωτοί και ευάλωτοι. Τόσο σε συναισθηματικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Ειδικά στο επαγγελματικό επίπεδο υπάρχει αυξημένος ο κίνδυνος της παραπληροφόρησης.

Το Δύο των Ξιφών ανεστραμμένο  λέει ότι κάποιες ασαφείς πληροφορίες μπορεί να σας οδηγήσουν σε μια ανεπιθύμητη επιλογή.

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ