Λέων (23/7-22/8)

Κάρτα ημέρας : Τέσσερα των Ράβδων

tessera ton rabdon
Το Τέσσερα των Ράβδων

 

Το Τέσσερα των Ράβδων υποδηλώνει αφθονία και εορτασμό. Είναι μία πολύ θετική κάρτα. Όταν παρουσιάζεται το Τέσσερα των Ράβδων υποδηλώνει νέες σχέσεις και κοινωνικά γεγονότα. Προηγούμενες προσπάθειες αποφέρουν καρπούς σε όλα τα επίπεδα . Αισθηματικά Υλικά και Πνευματικά.

Το Τέσσερα των Ράβδων είναι ο προάγγελος μιας μεγάλης ικανοποίησης. Φροντίστε να μοιραστείτε τις χαρές σας και τα αγαθά σας με τρίτους. Φροντίστε να αρχίσετε να αποταμιεύετε για το μέλλον.

Το Τέσσερα των Ράβδων είναι ένα μήνυμα ότι τα όποια εμπόδια θα ξεπεραστούν.

Το Τέσσερα των Ράβδων υποδηλώνει συναισθηματική και υλική ευλογία.

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ