Λέων (23/7-22/8)

Κάρτα ημέρας : Έξι των Ράβδων

exi ton rabdon
Το Έξι των Ράβδων

Το Έξι των Ράβδων είναι σχετικά με την επιτυχία, τη νίκη και τη δημόσια αναγνώριση. Όχι μόνο έχετε καταφέρει την επίτευξη των στόχων σας, αλλά τώρα μπορείτε τώρα να αναγνωριστείτε δημοσίως για τις προσπάθειές σας και τα αποτελέσματά σας.

Αυτό ενσταλάζει ένα υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης μέσα σας και σας δίνει τη δύναμη να συνεχίσετε τις προσπάθειές σας.

Το Έξι των Ράβδων  δείχνει ότι έχετε αξιοποιήσει τις δυνάμεις και τα ταλέντα σας, προκειμένου να επιφέρετε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Έχετε ξεπεράσει τις προκλήσεις στην πορεία!

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ