Παρθένος (23/8-22/9)

Κάρτα ημέρας : Ο Μάγος

MAGOS
Ο Μάγος

Ο Μάγος υποδηλώνει ικανότητα και σοφία. Υποδηλώνει tην ευγενική χρήση των ταλέντων του. 

Ο Μάγος υποδηλώνει την σωστή ισορροπία κάποιου με το δικό του περιβάλλον. Είναι άτομο που κατέχει την δύναμη της επιρροής. Συχνά υποδηλώνει ένα σοφό σύμβουλο. Αυτός μπορεί να είσαστε εσείς ή άλλοι που συμβουλεύουν εσάς.

Ο Μάγος είναι η ανεξάρτητη σκέψη. Είναι το άτομο που με σιγουριά και αυτοπεποίθηση είναι έτοιμο να αναλάβει τα όποια ρίσκα και να κατευθύνει την ζωή του.

Ο Μάγος υποδηλώνει ότι η διπλωματία σε επιχειρηματικό κλάδο θα έχει πολύ θετικά αποτελέσματα.

 

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ