Παρθένος (23/8-22/9)

Κάρτα ημέρας : O Αυτοκράτορας 

Ο Αυτοκράτορας

O Αυτοκράτορας μας διδάσκει πολλά πράγματα εκ των οποίων τα σημαντικότερα είναι ότι κάθε κανόνας έχει την εφαρμογή και τον λόγο για τον οποίο υφίσταται. Αν μπορέσουμε να το καταλάβουμε τότε ο κόσμος δεν μας φαίνεται τόσο περιοριστικός. Στην πραγματικότητα, ο περιορισμός είναι τελικά για το καλό μας. Χωρίς το νόμο και την τάξη που αυτή η κάρτα συμβολίζει ο κόσμος θα είχε πέσει σε αναρχία. Τόσο η κυβέρνηση όσο και το δίκαιο αντλούν ενέργεια από αυτόν.