Σκορπιός (24/10-22/11)

Κάρτα ημέρας :  O Κρεμασμένος ανεστραμμένος

O KREWMASMENOW ANESTRAMENOS
Ο Κρεμασμένος ανεστραμμένος

Η κάρτα του Κρεμασμένου ανεστραμμένη υποδηλώνει κάποιον που είναι πρόθυμος να θυματοποιήσει τον εαυτό του για να επιτύχει έναν υψηλότερο στόχο. O Κρεμασμένος ανεστραμμένος αντιπροσωπεύει την προθυμία να εγκαταλειφθούν οι πειρασμούς για ένα ανώτερο σκοπό. Για να πετύχετε τους σκοπούς που έχετε μέσα στην καρδιά σας. Είστε σαν το απόλυτο μάρτυρα! Θέτετε το προσωπικό σας συμφέρον κατά μέρος και σταματάτε τις προσωπικές σας ανάγκες για το γενικότερο καλό, ή για το καλό τρίτων που αγαπάτε Από την άλλη πλευρά, μπορεί να χρειαστεί αξιολογήσετε τους λόγους για τους οποίους δίνετε πάρα πολλά για τους άλλους εις βάρος της δικής σας ψυχικής και πνευματική ευεξίας. 
Αποφύγετε τις άσκοπες αυτοθυσίες. Μερικές φορές το μαρτύριο μπορεί να τραβήξει για πολύ χρόνο !

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ