Σκορπιός (24/10-22/11)

Κάρτα ημέρας : Ο Ιεροφάντης

Ierofantis
Ο Ιεροφάντης

Ο Ιεροφάντης θεωρείται ως ένας δάσκαλος ή ως σύμβουλος. Εκλαμβάνεται ως μια θετική  και καλοπροαίρετη επιρροή. Βοηθάει το άτομο να κατανοήσει τη σωστή πορεία.

Ο Ιεροφάντης αντιπροσωπεύει τη μάθηση και τη ζωή σύμφωνα με τους κανόνες της κοινωνίας και της πνευματικότητας. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί  να είναι άκαμπτος. Δεν επιθυμεί την απόκλιση από το συμβατικό. 

Ο Ιεροφάντης αντιπροσωπεύει επίσης την ένωση και αποδοχή. Μερικές φορές ερμηνεύεται ως γάμος.

Σε επαγγελματικό επίπεδο η κάρτα  του Ιεροφάντη αναφέρεται σε συνδικάτα ή συλλόγους που έχουν ισχυρά πνευματική θεμέλια.

Αυτές είναι οι σχέσεις που βασίζονται σε κοινές αξίες και σε συστήματα πεποιθήσεων. 

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ