Ταύρος (21/4 – 20/5)

Κάρτα ημέρας : Το Τρία των Κυπέλλων 

TO TRIA TON KYPELLON
Το Τρία των Κυπέλλων

Το Τρία των Κυπέλλων , δείχνει για πολλούς από εσάς το τέλος τυχόν προβλημάτων που έχετε βιώσει. Ιδιαίτερα εκείνων που σχετίζονται με τις αλληλεπιδράσεις τρίτων. Συμβιβαστικές λύσεις θα βρεθούν . Αυτό θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων και θα επιτρέψει ένα πιο αρμονικό περιβάλλον. Θα κατορθώσετε να επιφέρεται  θετική αλλαγή μέσα σας. Θα αναφέρετε και αλλαγή της στάσης σας στον τρόπο με τον οποίο αντιδράτε στο  ότι συμβαίνει.

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ