Ταύρος (21/4 – 20/5)

Κάρτα ημέρας : O Πύργος

Ο Πύργος

O Πύργος είναι η ενσάρκωση της διαταραχής και των συγκρούσεων. Όχι μόνο η αλλαγή, αλλά η απότομη κίνηση που προκαλείται από τα απρόβλεπτα και τραυματικά γεγονότα που είναι μέρος της ζωής. Ο Πύργος είναι πάντα μια απειλή. Η ζωή αναπόφευκτα συνεπάγεται τραγωδία και πρέπει να αποφασίσετε αν θα την αντιμετωπίσετε με σθένος. Ο Πύργος αντιπροσωπεύει την αλλαγή με την πιο ριζοσπαστική και σημαντική έννοια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ίδια η κάρτα φαίνεται οπτικά τόσο ανόητη.  Επειδή στην καρδιά αυτής της κάρτας, το μήνυμά της είναι θεμελιώδης, πρωτοποριακή αλλαγή.