Ταύρος (21/4 – 20/5)

Κάρτα ημέρας : Ο Ιεροφάντης ανεστραμμένος 

o ierophantis anestramennos
Ο Ιεροφάντης ανεστραμμένος

Ο Ιεροφάντης ανεστραμμένος υποδηλώνει ότι αισθάνεστε περιορισμένοι από τη δομή και τους κανόνες.

Ως εκ τούτου, μπορεί να έχετε χάσει την ευελιξία σας για να μην πω ότι έχετε χάσει τον έλεγχο της ζωή σας.

Ο Ιεροφάντης ανεστραμμένος υποδηλώνει ότι έχετε επιθυμία να εναντιωθείτε και να απελευθερωθείτε από τους όποιους συμβατικούς όρους και κανόνες.

Ο Ιεροφάντης ανεστραμμένος υποδηλώνει ότι αντιμετωπίζετε τον πειρασμό για να λειτουργήσετε με ανορθόδοξους τρόπους και να κάνετε κάτι που δεν είναι του χαρακτήρα σας ή είναι πέρα από τις κοινωνικές δομές.

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ