Ταύρος (21/4 – 20/5)

Κάρτα ημέρας : Οκτώ των Ράβδων

OKTO RABDON
Το Οκτώ των Ράβδων

Το Οκτώ των  Ράβδων υποδηλώνει ότι παλιές επαφές ανανεώνονται και καινούριες εποικοδομητικές συζητήσεις θα ξεκινήσουν. Για ορισμένους από εσάς- ιδιαίτερά στον επαγγελματικό τομέα- κάποια σχέδια που ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα θαμμένα σε κάποιο συρτάρι επανέρχονται στην επιφάνεια.

Για ορισμένους από εσάς μπορεί να προκύψει εξέλιξη στον επαγγελματικό τομέα σαν σύμβουλος εργασίας, ενώ στον αισθηματικό τομέα η αγάπη η  ζωτικότητα και η ελπίδα αναζωπυρώνονται.

Αυξημένες πιθανότητες ταξιδιού!

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ